De Nieuwe Zorgbrede Governance Code ‘Van afvinken naar aanspreken’

17 October 2016

Op 28 september 2016 vond een succesvolle bijeenkomst plaats bij Rutgers & Posch over governance in de zorg.  De heer Leon van Halder, voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc, gaf onder de noemer “van afvinken naar aanspreken” een presentatie over de totstandkoming van de nieuwe Zorgbrede Governance Code 2017 –die momenteel voor goedkeuring voorligt bij de brancheorganisaties. Ook gaf hij inzicht hoe zorgbestuurders met dit veelbesproken onderwerp omgaan. Bas Visée, partner bij Rutgers & Posch, hield een inleiding over het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen en de nieuwe Zorgbrede Governance Code. Matthijs van den Broek, ook partner bij Rutgers & Posch, sloot af met een aantal recente voorbeelden van de doorwerking van zorgspecifieke wetgeving in het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid, onder andere aan de hand van de Meavita uitspraak.

Duidelijk is dat het begrip governance in de zorg een veel bredere betekenis heeft dan louter de verdeling van macht binnen een onderneming. In de zorg moet de governance gericht zijn op het publieke belang: het leveren van goede en betaalbare zorg aan iedereen. Dit is ook de reden dat de IGZ en de NZa ook op dit onderwerp (op afstand) toezicht gaan houden.