Wet Huis voor Klokkenluiders treedt op 1 juli 2016 in werking

30 June 2016

Klik hier voor het artikel van mr. Inge de Laat, partner Arbeidsrecht bij Rutgers & Posch, over de inwerkingtreding van de Wet Huis voor Klokkeluiders op 1 juli 2016