De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid brengt belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht…

25 February 2015

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid brengt belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht met zich. Sinds 1 januari 2015 zijn de artikelen die betrekking hebben op flexibele arbeid in werking getreden. Per 1 juli 2015 volgen de wijzigingen voor het ontslagrecht en per 1 april 2016 treden de wijzigingen in de WW-gerelateerde artikelen inwerking.
Het Arbeidsrechtteam van Rutgers & Posch is gespecialiseerd in de nieuwe wetgeving. De advocaten arbeidsrecht van Rutgers & Posch geven u graag praktisch advies over de gevolgen die de Wet werk en zekerheid in de dagelijkse praktijk voor u heeft. Onder ‘Nieuw ontslagrecht’ vindt u de meest relevante informatie over de Wet werk en zekerheid.