Wettekst Wet en Zekerheid

10 June 2014

Wij hebben voor u alle wijzigingen die de Wet Werk en Zekerheid met zich brengt verwerkt in de huidige wettekst, zodat overzichtelijk is wat er precies verandert en in welk artikel dit staat opgenomen. Klik hier voor de wettekst.